Tehnološki postupak

  • Tehnološki postupak Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja Trogir, Split
  • Tehnološki postupak Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja Trogir, Split
  • Tehnološki postupak Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja Trogir, Split
  • Tehnološki postupak Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja Trogir, Split
  • Tehnološki postupak Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja Trogir, Split
  • Tehnološki postupak Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja Trogir, Split

Ulje dobiveno iz plodova masline proizvodi se isključivo hladnom preradom, što znači da temperatura vode u miješalici ne smije doseći više od 26 stupnjeva.

Masline koje otkupljuje firma Bilaja moraju biti isključivo isti dan brane i prerađene.

Sam način odvajanja ulja od pašte radi se u tri faze. Cetrifugalnom silom na 3512 okretaja paša koja dolazi iz miješalice odvaja se na krutu tvar (komina), tekuću tvar (murga) i ulje koje ide u separator. Separator sa 7100 okretaja u minuti separira nečisto ulje koje dolazi iz centrifuge. Isto tako imamo mogućnost po standardima EU-a separirati i murgu tako da se maksimalno iskoristi plod masline.

Poslije svake mušterije se čisti cijelo postrojenje tako da ulje jedne mušterije nema dodira sa drugima čime se dobiva veća kvaliteta ulja, ali i veća sigurnost. Isto tako, bitno je naglasiti da se masline prije ulaska u proces proizvodnje dva puta ispiru u čistoj vodi.

Benedicta Terra Dalmatia

Prepoznatljiv izgled

Izgled boce spaja plod masline sa tradicionalnom dalmatinskom nošnjom dok je trobojnica simbol Hrvatske, prepoznatljiv svugdje u svijetu.

Opširnije

Vrhunski dizajn

Dizajn je prepoznat 2009. godine na Noćnjaku kada je proizvod postao šampion izgleda pakovina maslinovog ulja.

Opširnije

Neupitna kvaliteta

Za vrhunsku kvalitetu ulja zaslužna je velika briga o svakom plodu masline koja ulazi u proizvod.

Opširnije